En el marc de la campanya “D’on no n’hi ha, no en raja”, una cinquantena d’activistes de la campanya i de l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) han dut a terme una acció de denúncia del Consorci Turisme de Barcelona. Els moviments li han tallat l’aigua per reclamar mesures urgents i restriccions més severes pel turisme i altres sectors econòmics no essencials, sobretot davant l’emergència per sequera en què es troba la regió metropolitana.

Davant d’una nova temporada turística que inicia amb la Setmana Santa, els moviments veuen amb molta preocupació la competència per l’aigua els pròxims mesos si no plou. “Mentre es planteja l’arribada de vaixells amb aigua a Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona promou més turisme i acull la Copa Amèrica”, lamenten.

Els darrers mesos s’ha constatat com el sector turístic no és equiparat a la resta d’activitats econòmiques pel que fa a les restriccions per sequera, sinó al consum domèstic. Així, mentre l’agricultura, ramaderia i indústria han de reduir en emergència el 80%, 50% i 25% respectivament, el turisme no pateix cap restricció. L’única limitació que se’ls hi aplica és la prohibició genèrica d’omplir piscines. “Fins on sabem, no tenim confirmació que els Ajuntaments estiguin vigilant si els hotels omplen o no les piscines, l’únic que sabem és que demanen omplir-les amb dessaladores privades” apunten.

Denuncien que tres anys més tard de l’inici de la sequera, encara no existeixen dades públiques sobre el consum real del sector. Fins ara, les úniques dades que es mouen són les llançades pel Gremi d’Hotels, que afirmen que un turista de luxe consumeix 2,5 vegades més que un habitant de Barcelona. L’únic estudi públic existent és l’encarregat a Barcelona Regional el 2016 i conclou que el consum del turista de luxe és més de 5 vegades superior.

Sí que confirmen l’existència de dades que demostren l’augment progressiu del sector. De la passada planificació hidràulica a l’actual, les indústries associades al turisme han duplicat el seu consum, que se situa al voltant dels 14 Hm³, i la vigent planificació preveu un augment del turisme del 25% pel 2039.

Barcelona és una de les ciutats amb major impacte de Catalunya: el 2023 va rebre 26 milions de turistes (sumant pernoctacions, creueristes i visites diàries) i aquest estiu, en plena sequera, acollirà la Copa Amèrica, que preveu portar 2,5 milions de turistes més. També són sobre la taula projectes com l’ampliació de l’aeroport i la nova terminal de creuers del port. “És totalment irresponsable no aturar aquesta deriva quan sabem que si no plou no tindrem aigua passat el novembre d’aquest any”, alerten.

Malgrat la gravetat de la situació, denuncien que el sector turístic fa pressió per a assegurar l’aigua per al seu negoci, amb declaracions com “No ens podem permetre la imatge de les piscines buides”, dita per Jordi Clos, president del Gremi d’Hotelers i del Consorci Turisme de Barcelona, fa poques setmanes. “Per contra, els veïns i les veïnes de Barcelona pateixen les conseqüències d’aquest model, amb un encariment del preu dels habitatges, precarització, la privatització de l’espai públic o la massificació de la ciutat”, lamenten.

Aquest mateix matí, l’ABDT i El Crític han publicat una anàlisi que demostra que la taxa turística a Barcelona durant els últims 10 anys no s’ha fet servir per revertir els impactes socials i ambientals de l’activitat turística, sinó per promocionar més turisme i per sostenir l’estructura i l’hegemonia del consorci Turisme de Barcelona.

Les organitzacions han denunciat les pressions del sector turístic per fer el transvasament de l’Ebre a Barcelona, continuar amb la sobreexplotació del Ter o plantejar com a única opció el creixement de l’oferta d’aigua.

Per tot plegat, demanen:

  • Apostar pel decreixement turístic alhora que es potencien economies alternatives que asseguren llocs de treball de qualitat i són respectuoses amb la ciutat.
  • Establir unes prioritats justes quant al consum i restriccions hídriques concretes al sector; deixar d’equiparar el consum d’una activitat econòmica com el turisme al de les llars.
  • Comptabilitzar el consum d’aigua del sector turístic de forma diferenciada.
  • Incloure mesures específiques obligatòries pels hotels, ara que s’està redactant l’ordenança per a l’aprofitament d’aigües grises de Barcelona.
  • Crear un registre públic dels hotels amb mesures d’estalvi i reaprofitaments.
  • Assegurar que la subvenció al turisme de 12,7M € del Govern per millorar la gestió de l’aigua al sector estigui lligada a resultats fiscalitzables.

Comparte: