El Ple de l’Ajuntament de Sitges ha aprovat aquesta tarda una moció en defensa de les llogateres d’Habitatge de Protecció Oficial de La Caixa. La moció ha estat impulsada pel Sindicat de Llogateres, en representació de més de 2.000 famílies llogateres de la Caixa arreu Catalunya, i es preveu que es presenti també en altres municipis on hi ha llogateres afectades per la mateixa problemàtica.

Les llogateres de La Caixa de Sitges, s’han concentrat tot just abans davant l’Ajuntament amb altres entitats en defensa de l’habitatge i els drets socials. A més, el pròxim 15 d’abril han convocat una manifestació a Sitges en defensa de l’habitatge públic.

El Sindicat de Llogateres impulsarà durant les setmanes vinents mocions a una desena de municipis amb promocions d’HPO de La Caixa afectades per les pràctiques especulatives. Les mocions assenyalen l’actitud especuladora de La Caixa amb les llogateres d’HPO i insten els consistoris a interferir i pressionar l’entitat per aturar les expulsions i l’assetjament cap a les llogateres i garantir la funció social dels habitatges.

La moció reprova a la Caixa i insta els ajuntaments intervenir per garantir el dret de les llogateres

El contingut de la moció presentada reconeix, en primer lloc, l’operació de traspàs de la propietat dels habitatges de l’Obra Social a altres filials de CaixaBank (Immocriteria, Building Center) que han cessat en la funció social dels habitatges i n’han començat a fer un ús especulatiu. En segon lloc, insta els ajuntaments a intervenir i pressionar a la Caixa perquè aturi les pràctiques d’assetjament cap als llogaters i garanteixi el dret a l’habitatge (paralització dels processos judicials i desnonaments, renovació automàtica dels contractes a preus socials, eliminació de les clàusules abusives, aplicació de la 1/2022 pels supòsits d’exclusió residencial, retorn de les llogateres expulsades, cessió dels pisos buits, manteniment i conservació dels immobles i reconeixement del dret a associació dels llogaters). Per últim, la moció insta també els ajuntaments a aplicar i desenvolupar la llei 18/2017 del dret a l’habitatge i a promoure habitatge públic de protecció oficial amb criteris garantistes que impedeixin els usos especulatius.

Habitatge públic i regulació del mercat: les claus per garantir el dret a l’habitatge

Durant l’últim any ens hem estat organitzant amb centenars de llogateres d’habitatges de protecció oficial propietat de l’Obra Social La Caixa de més de 30 municipis de Catalunya i hem pogut constatar com La Caixa està especulant sistemàticament amb els habitatges de les promocions HPO construïdes entre l’any 2002 i el 2012 i finançats amb almenys 25M d’euros públics. L’1 de març, des del Sindicat de Llogateres i la campanya Destapem La Caixa vam presentar l’informe “Habitatge de Desprotecció Oficial: el cas de La Caixa”, i vam denunciar el model fallit d’habitatge de protecció oficial a Catalunya. Malauradament, aquest cas no és una excepció, és la conseqüència d’un model de promoció d’HPO dissenyat per facilitar el lucre de les promotores privades a través del finançament públic i que no prioritza en cap cas l’objectiu de consolidar un parc d’habitatge públic al servei de la societat.

En plena crisi estructural d’accés a l’habitatge, és evident que cal fer un gir rotund en les polítiques d’habitatge que ens han portat a patir més d’un milió de desnonaments en l’última dècada i a destinar més d’un 40% dels nostres ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca. Mentre el Sindicat de Llogateres, exigim la recuperació de la Regulació dels Lloguers, com a eina eficaç i veloç per abaixar els preus del lloguer i garantir l’assequibilitat de l’habitatge, exigim també a l’administració pública que, en primer lloc, es responsabilitzi de la situació dels milers de llogateres que viuen en HPO, i, en segon lloc, que promogui un HPO al servei de la ciutadania.

Comparte: